13 Adımda Kentsel Dönüşüm

 1. Belediyeden Proje Tedariği
 2. DARTES Başvuru
 3. Riskli Yapı Tespi Raporu
 4. İlgili Belediye’ye Teslim
 5. Riskli Yapı Tespit Raporu Onayı
 6. Bina Ortak Karar Protokolü
 7. Kat Sahipleri Toplantısı
 8. T.C. Çevre ve Şehircili Bankanlığı Protokol Takdimi
 9. Kentsel Dönüşüm Kredisi
 10. Kira Yardımı
 11. Ruhsat Alımı
 12. İnşaata Başlama
 13. İskanlı Tapu Alımı

MALİKLER KİRA YARDIMI İÇİN HANGİ EVRAKLARLA NEREYE BAŞVURACAKLAR

Riskli Binadaki Maliker;

 • Bağımsız bölümü gösterir tapu belgesi,
 • Arsa paylı tapular için, nüfus müdürlüğünden alınan adrese dayalı nüfus kayıt örneği veya üzerine kayıtlı olan son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz veya telefon faturalarından birisi,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Riskli bina tespit raporu inceleme formu,
 • Konutun tahliye edildiğine dair yeni adresini gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği.

İle birlikte İstanbul, İzmir ve Bursa’da Altyapı ve kentsel dönüşüm Müdürlüklerine, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuracaktır.

KİRACI VEYA SINIRLI AYNI HAK SAHİPLERİ KİRA YARDIMI İÇİN HANGİ EVRAKLARLA NEREYE BAŞVURACAKLAR

Riskli binada kiracı veya sınırlı aynı hak sahibi olarak ikamet edenler;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Kiracı veya sınırlı aynı hak sahibi üzerine su, elektrik, telefon, doğalgaz faturalarından birisi veya riskli binada oturduğunu gösteren nüfus müdürlüğünden alınmış adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
 • Konutun tahliye edildiğine dair yeni adresini gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği.

İle birlikte İstanbul, İzmir ve Bursa’da Altyapı ve kentsel dönüşüm Müdürlüklerine, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuracaktır.

KİRACI VEYA SINIRLI AYNI HAK SAHİBİ OLARAK İŞYERİ İŞLETENLER KİRA YARDIMI İÇİN HANGİ EVRAKLARLA NEREYE BAŞVURACAKLAR

Riskli binada kiracı veya sınırlı aynı hak sahibi olarak işyeri işletenler;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Kiracı veya sınırlı aynı hak sahibine ait vergi levhası,
 • İşyerinin tahliye edildiğine dair güncel vergi levhası.

İle birlikte İstanbul, İzmir ve Bursa’da Altyapı ve kentsel dönüşüm Müdürlüklerine, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuracaktır.